هم سُرایی به سایت هم سُرایی بزرگترین سایت مرجع ثبت شعر و نثر شاعران ایران و جهان خوش آمدید.

هم سرایی(اقتراح) نوعی سخن منظوم ِ مبتنی برمشارکتِ ذوق ها وقریحه ها حولِ یک اندیشه یا خیال شاعرانه است که ازسوی یک تن پیشنهاد می‌شود و به فعالیتِ خلّاقانه ی جمعی می انجامد. به سخنی دیگر، این شیوه سخن، سُرایشی جمعی وهم خیالیِ گروهی با درونمایه ومضمونی یگانه است.

برای ادامه زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جمعیت شاعران آزاد ایران

ایده (هم سُرایی) به صورت رسمی ثبت شده است و بر اساس قانون حقوق مولفین هرگونه کپی برداری از این سبک بدون اجازه رسمی موسسه نور گستر گلها غیرقانونی و قابل پیگیرد می‌باشد.