2
2
0
5
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

به دوست داران شقايق و گل يكي اضافه كنيد ***************** متولد شهرستان فردوس در جنوب خراسان (همسايه با طبس)فرزند مرحوم سيد حسين مصطفوي از شعراي پرآوازه خطه خراسان قبل از دهه پنجاه ،از نوجواني شعر ميگويم علاوه بر اشعار فراوان جدي در قالب هاي نو و قديم ،داستان هاي كوتاه چاپ شده در جرايد كشور در دهه شصت و اشعار طنز كه برخي در گل آقا به چاپ رسيده و يك فيلنامه ثبت شده در انجمن فيلنامه نويسان تهران از جمله فعاليت هاي ادبي من است.هشت سال مدير روابط عمومي بوده ام. با احترام مجيد مصطفوي (ماجد)

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
لرزيد مهناز نصيرپور 2 2
لرزيد علي اكبر فلسفين (فاضل ) 2 2
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
لرزيد مهناز نصيرپور 2 2
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
خستگی مهدی زکی زاده قریه علی 0 0
خستگی مينو حسيني 0 0
خستگی سيد عباس مجابي 0 0
فرجام برجام مجيد مصطفوي (ماجد) 0 0
فرجام برجام مينو حسيني 0 0
3
0
0
3
0
0
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بس!!
مجيد مصطفوي (ماجد)
0
0
0
0
0
0
شمع
مجيد مصطفوي (ماجد)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نفس
مجيد مصطفوي (ماجد)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ترس
مجيد مصطفوي (ماجد)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
صبح
مجيد مصطفوي (ماجد)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام