3
3
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
لبخند مهناز نصيرپور 1 1
غزل نخ نما مهناز نصيرپور 1 5
دلی در کار نیست علي اكبر فلسفين (فاضل ) 1 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
تعریف عشق سيد عباس مجابي 0 3
لبخند مهناز نصيرپور 1 1
غزل نخ نما مهناز نصيرپور 1 5
دلی در کار نیست علي اكبر فلسفين (فاضل ) 1 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
سلطان طوس بختيار بختياري"آگاه" 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
سرنوشت سيد عباس مجابي 0 0
ظهور رسول خوش عقیده 0 0
باران واژه ها رسول خوش عقیده 0 0
چتر ها را بشکنیم مينو حسيني 0 0
مروارید های خاکی سيد عباس مجابي 0 0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
3
2
0
0
4
1
5
4
1
1
3
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
4
نام
نام