3
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

علي صداقت (وفا)

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
زندگی رسول خوش عقیده 1 5
بهشت رسول خوش عقیده 1 5
صبح مهناز نصيرپور 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
زندگی رسول خوش عقیده 1 5
بهشت رسول خوش عقیده 1 5
صبح مهناز نصيرپور 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
زندگی رسول خوش عقیده 1 5
بهشت رسول خوش عقیده 1 5
زندگی بختيار بختياري"آگاه" 1 5
زندگی مينو حسيني 1 5
زندگی وفا صداقت 1 5
5
1
5
7
1
5
4
1
5
3
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام