1
3
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

الياس اميرحسني متولد شهر رازقان از توابع زرنديه ي استان مركزي هم اكنون آموزگار و ساكن واوان اسلامشهر

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
چشمانت الياس اميرحسني 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
چشمانت الياس اميرحسني 1 5
زیباست او الياس اميرحسني 0 1
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
سسلن منی سيد عباس مجابي 0 0
سسلن منی سيد عباس مجابي 0 0
چشمه ي چشمان تو مينو حسيني 0 0
زیباست او مينو حسيني 0 1
چشمه ي چشمان تو سيد عباس مجابي 0 0
1
0
0
3
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام