0
2
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

مينگارم بادل تابماندبردل نه سخني اراسته كه شويد روزي وارسته اين ديوانه عشق ازلي دلداده مهر خدايي همينم ادمي با اه ودمي تاهمين حدبداني كافي مابقي ميشودخودنمايي كه من ندارم. چيزي وچه عزيزي كه صفحه مهرم ميخواني عاجزم ازتشكر ازاينهمه مهرباني

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
سودای سر فاطمه اكرمي 0 0
سودای سر مينو حسيني 0 0
سودای سر سيد عباس مجابي 0 0
سیزده بدر مينو حسيني 0 0
سیزده بدر فاطمه اكرمي 0 0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام