6
4
3
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

يا من هو الله جميل و يحب الجمال . اين كمترين، مفتخر است به نسبي كه از خود هيچ ندارد و هر چه هست اوست كه عنايت است و والسلام. از خود ندارم بگويم، امّا از آنجائيكه در مناجاتنامه، ابياتي در اين خصوص را قرار داده ام، اين ابيات مي تواند شما را در شناخت حقير ياري دهد. منم سّيد عباس، سبط علي(ع) مرّبا و پور محّمد علي نسب دارم از سّيد مستجاب براهيم نامش به كنّيت مجاب چهل سال محبوس تن بودمي گران جان و تنها و بي همدمي به زندان نفسم بدم آن زمان تو زنداني خاكدانم مدان جهادي كه با نفس خود باختم تن نفس بر خاك انداختم چنان پاي نفس از زمين كنده شد كه جانش بِر خاك افكنده شد

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
زلزله ي اخير عمران حیدری 1 3
ارج نهادن به حضور الياس اميرحسني 2 5
لب فرو بند مجابي عرفان علیخانی 3 4
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 3 4
لب فرو بند مجابي علي اكبر فلسفين (فاضل ) 3 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
ارج نهادن به حضور الياس اميرحسني 2 5
لب فرو بند مجابي عرفان علیخانی 3 4
زلزله ي اخير حسن سلامي 1 3
لب فرو بند مجابي حسن سلامي 3 4
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 3 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 3 4
لب فرو بند مجابي علي اكبر فلسفين (فاضل ) 3 4
شكفتن اشعار محمد بيك زاده 0 0
شكفتن اشعار محمد بيك زاده 0 0
قله ي تكامل محمد بيك زاده 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
مناظره حضرت اميرالمومنين على عليه السلام با علماى يهود علی حسینی 0 0
ارج نهادن به حضور مهدي سيّدحسيني (بنده) 2 5
زلزله ي اخير عمران حیدری 1 3
لب فرو بند مجابي عمران حیدری 3 4
جز نور دگر نيست ابراهيم نصرالهي 0 0
11
2
5
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
3
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0