3
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
5
7
1
5
4
1
5
3
0
0
4
0
0
دفتر شعر دفترشعرعلی صداقت)وفا(


تاریخ ایجاد : 1397/1/14 - 2:9:46
سیزده بدر

علی صداقت(وفا):
سبزه دردست تو و چشم و دل من نگران
که مبادا گره از ، بهر رقیبان بزنی
غرق‌ تشویش از آنرو شده ام ، تا نکند
تیغ بر گیری و زخمی ، به حبیبان بزنی
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف