0
0
8
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
دفتر شعر دفتر دلنوشته هايم


تاریخ ایجاد : 1395/6/17 - 11:44:18
" سخن و سخنوري "

حكايت :

گويند سخنوري خوش آوازه سخن كه سر ميداد مردماني بيش به گردش درمي آمدند واز سخنان وي گوش نوازي ميكردند و ازحكمت 

و دانايي او بهره ها مي بردند روزي اين سخنور به بستر بيماري 

درآمد و توان سخن گفتن ازكف داد و مردمان ازبرايش دعا ها بسيار

كردند اما او بسياررنجور و ناتوان گشته بود ، حكيم بربالين بسترش

بردند حگيم حكم به خاموشي وي داد تا ازاين رنج به درآيد و لباس  عافيت بپوشد .سخنور لب به سخن گشود و گفت 

خاموشي مرا به كام مرگ مي كشد نه بيماري .

======================================

اي عزيز : 

سخنان هركس را به گوش نياويز و هركس را سخنور و دانا مدان

كه سخنوري آدابي دارد و نشاني .

آدابش :بيهود وياوه سخن نگفتن است  

نشانش: علم و حكمت است

بسياري خود را سخنور و عالم دانند و هيچ ندانند 

وبسياري  خود را هيچ نداند و  بسيار دانند 

پس شنوند بايد عاقل باشد

اي عزيز: سخنان هركس را به گوش نياويز و گوش ات را بيهوده

مرنجان و وقت گوهر بارت را ارزان مفروش كه ارزان فروشان 

ابلهان روزگارند، در روزگاري كه بلند گوها بيداد ميكنند

ياوه گويان فراوانند.


{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف