5
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
0
1
1
1
5
3
1
5
1
1
5
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1394/8/25 - 14:48:4
مناجات

خدايا سينه ام را از كينه ها پاك گردان

دلم را از محبت خود پر گردان

خدايا اگر تو با من باشي ديگران كه باشند ؟

الهي قلبم براي تو – وجودم فداي تو – قربان بلاي تو – شادم با زخم تو

الهي در بند چيزي نيستم دربندت كن .

خدايا هيچ كس خواهانم نيست خواهانم شو .

خدايا بي پناهم پناهم ده .

خدايا عاشقم عارفم كن

خدايا مخلصم خالصم كن .

خدايا صادقم صالحم كن .

خدايا پريشانم پشيمانم كن .

خدايا تائبم طاهرم كن.

خدايا پليدم پاكم كن .

خدايا تنها ماندم كمكم كن – دلي دريا نصيبم كن – خسي هستم كسي كن .

پروردگارا اي كه هر كه را دوست بداري در دلش مي گنجي – اي كسي كه هر كه را بر گزيني عزيزش مي كني – شيدايم عاقلم كن – مغلوبم غالبم كن – گمنامم نامي ام كن- محزونم شادي ام بخش – نادانم دانشم بخش –زبونم جر ا تم بخش – پستم بلندم كن – برگزين و شهيدت كن .

خدايا  به حريم صالحانت راهم ده

براي خلوت شبانه ام گريه با آهم ده

بار الها اين گنبد بلورين چادر نماز شب زيباترين تجلي توست . مهتاب دلفروز آفتاب زندگي است . خدايا غافلم بيدارم كن از نفرت بيزارم كن از عرفان سرشارم كن نفسم را رامم كن .

بار الها از مسجد به ميخانه ام كشان

ذوق مستي را به من بچشان

بار الها دستگيري ندارم دست آويزم شو

 عاشقم معشوقم شو

بارالها عاصي ام رامم كن يخ بستم آبم كن .

الهي نگاهم را بي طمع عبادتم را بي ريا –قولم را راسخ – ايمانم را كامل – زبانم را ناطق- سخنم را نافذ – قلبم را محزون ديده ام را گريان و روحم را آرام گردان .

الهي آمدم نپذيرفتي – مي روم نمي گذاري – چه كنم با اين سر گرداني .

خدايا اين روح دردمند را درياب اگر اشتباه مي رود بر گردان .

خدايا من كه با نگاهي پريشان مي شوم  با اخمي آشفته مي گردم و با لبخندي اسير فردا در ميان طوفان حوادث چه خواهم كرد ؟

خدايا خوبي و زيبايي چنان مرا به هيجان مي آورد كه خود را گم مي كنم ودر آن مستي غرق مي شوم خدايا روحي زيبا به من عنايت كن .

خدايا در تاريكي تنهايي ها و بي ياوري ها خودت ياورم باش .

خدايا به هر كه رغبت كردم از من دوري گزيد و از هركه گريختم به سويم آمد خدايا تو از من دوري نگزين و مرا از خودت دور نكن .

{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف