دفتر : مدار عشق

تاریخ ایجاد : 10/7/1398 - 7:34

درد و صبر

ســـرودهٔ: محمّدعبدالله بارکار(منظـر) ـــــــــــــــــــــــــــــ درد و صـبر . . . ! چون که چِفت و دسته بَر دَر می شود پیـوند داد/ حَرف را بـر گوشِ یک کَر مـی شـود پیـوند داد تکّـه هـای یک دلِ بشـکسـته را هـم یک شـــبه/ تـازگـی با پـول و با زَر مـی شـود پیــوند داد بـا سـخن گر نَـه که بعضـاً با کمی زور و چُماق/ فَهـْم را بـر مغـزِ یک سـَر می شـود پیــوند داد بـا مهــارت میــــوهٔ اندیشــــه را امــروزهــا/ بر درختِ خُشــک و بی بـَر می شـود پیـوند داد مـن یقیــن دارم که اینجا با زبانـی چرب و نـرم/ تـاج را بـر کلــّهٔ خــَر مـی شــود پیـونــد داد! جُــزء جُــزء خـواب یک تاریـــخ را با دیــنِ حـَقّ!/ عاقبت بـا چســپِ بــاور مـی شــود پیونـد داد پَـر-فــُروشِ مـا بگـویـــد: بـالِ یـک پروانــه را/ بَــر تـنِ یـک گـاوِ لاغـر مـی شـود پیــونـد داد دکتــرِ مــا گُفتـه: شب با گَرد و مورفیـن و دوا/ خــواب را بـر دیــدهٔ تـَر مـی شـود پیــوند داد منظــَرا...! ایـن درد را بگــذار، اینجــا لاجَــرَم!/ درد هـم با صــبر، آخـر مـی شــود پیونــد داد... محمّدعبدالله بارکار(منظـر) @manzarpoems ـــــــــــــــــــــــــــــ


ثبت نظر برای این شعر فعال می باشد .
نظرات ثبت شده این اثر نیاز به تایید صاحب اثر دارد .


نظرات و انتقادات کاربران

تماس با ما

آدرس : خیابان ستارخان ، قبل از پل شیخ فضل الله ، کوچه نیلوفر ، ساختمان گلها ، طبقه دوم جنوبی ، واحد 5

تلفن : ۴۴۲۸۰۰۵۸-۰۲۱

فکس : ۴۸۲۸۰۰۵۹-۰۲۱

ایمیل : info@hamsoraei.com
آمار بازدید

امروز : 328

دیروز : 291

هفته پیش : 2016

کل : 1456422

هم سرایی(اقتراح) نوعی سخن منظوم ِ مبتنی برمشارکتِ ذوق ها وقریحه ها حولِ یک اندیشه یا خیال شاعرانه است که ازسوی یک تن پیشنهادمی شود وبه فعالیتِ خلّاقانه ی جمعی می انجامد.به سخنی دیگر،این شیوه سخن، سُرایشی جمعی وهم خیالیِ گروهی با درونمایه ومضمونی یگانه است.

 

تمام حقوق برای سایت همسرایی محفوظ است. 1398