دفتر : قصیده ها و اشعار طویل

تاریخ ایجاد : 11/5/1398 - 9:50

مردی بر تر از کامپیوتر

مردی برتر از کامپیوتر زمستان نود به ساروق از ملک ایران زمین چهل ساله مردی به راه یقین که زاهد بُد و راستگو و امین بسی متقی بود و مخلص به دین به دشت و به با غ او بسی کار کرد همی کشت و برداشت بسیارکرد ز رنجی که می برد هرصبح و شام ز کار مداوم ز محصول خام ز کِشتی که او داشت گندم زجو جدا کرده سهمی بوقت درو بداد او زکاتش به حاجت وران ازین بود خوشحال وروشن روان پدر را به راهش موافق ندید پسرگفت بسیار و شد نا امید بناچار هجرت نمود از دیار ز کاشانه و خانه و اهل و یار چو یوسف که هجران یعقوب داشت فراق پدر در دل و سینه کاشت پس ازچند سالی که رجعت نمود روانش منزه تر از قبل بود یکی یوسفی بود صاحب کمال ضمیرش به پاکی آّب زلال برای رسیدن به این جایگاه به یزدان توسل به وقت پگاه به هر ره روان بود سوی خدا نه بیرون ز راه و نکردی گناه به روزی روان اوسوی خانه بود به فکر نیازی ز کاشانه بود بدید او دومرد جوان با شتاب به نزدیک او آمده با خطاب که خواهیم با ما تو همره شوی رفیق زیارت بدین ره شوی زیارتگهی بود در بین راه هدف بود رفتن به آن جایگاه به اصرار بسیار همره شدند همه زیر گنبد به یک ره شدند بگفتند او را به بالا نگر به مکتوب زیبای والا نگر نبودی در آنجا عوام وخواص به یکدم برفت او ز هوش وحواس پس از مدتی او به هوش آمدی درونش مششع به جوش آمدی بدین حال بودش سحرگه رسید به دور و برش او کسی را ندید بدید او تواناست خواندن ز بر همه آیه و سوره های قَدر تکانی بخود داد و خود بنگریست تعجب نمودی که این راز چیست که خواند زبر او کتاب خدا به قرآن شده قاری و رهنما زبانش چو آغاز گفتن نمود همه راز آیات را بر گشود نه درس و نه مکتب نه آموزشی همی خواند از بر ز یک جوششی چودر خانه شیخ وارد شد او ز قرآن بخواندی ز بر زود او بدیدند یک معجزه بس جیب ز دادار و یزدان با ما قریب به یکباره قرآن به قلبش حلول بهین بینشی بود با این نزول که قرآن شد القاء برسینه اش به مکتب نرفته شد آئینه اش خبرها چو از مرز ایران گذشت حجاز و عراق آگه از راز گشت ز اطراف و اکناف دعوت رسید پذیرای اوگشت هرکس شنید هر آنکس ز قرآن سؤالی نمود جوابش بداد و بسی رهنمود بگفتند مردم که او آیت است وجود خدا را همین غایت است چودعوت شد از راه دور و دراز ز ایران برون رفت و بگشود راز همه متحد گشته بر امتحان که بینند اورا چه دارد نهان به مجلس درآمدوجایی نشست که آماده ام هر سؤالی که هست کتابی بدادند و مطرح سؤال کجا هست این آیه بی مثال بگفتا که این نیست قرآن حق کتابی است دارد ز قرآن ورق فلان آیه هم درفلان صفحه است ولی یک غلط هم دراین آیه است به قرآن چو دیدند آن آیه را بگفتند احسنت این بنده را یکی محفلی بود با شک عجین نمودند از وی سؤالی چنین دو ده آیه را چونکه بر داشتند زهر یک کلامی جدا ساختند پس ازآن نوشتند یک جمله ای ز جمع کلامی ز هر آیه ای بگفتند او را که این جمله را به قرآن نشان ده تو این آیه را بگفتا که این جمله اش آیه نیست بدانید پس هرکلامش زچیست سپس جای هریک نمایان نمود کلامی ز هر آیه را زود زود که هرآیه ای از کتاب خدا بگفتا ز بر آنکه باشد کجا چنین قدرتی را کجا دیده اید و یا از کسی نیز بشنیده اید؟ صد و چارده سوره درسینه اش منوّر شده گشته آئینه اش که بیش از دو ده سال بگذشته بود به قلب پیمبرچنین گشته بود کنون پنج ده سال از این اتفاق گذشته است از مرگ او با فراق در سال 1381 جاپ دومکتاب مردی بر تر از کامپیوتر" در موسسه "نشر تدبیر"به جاپ رسید .محتوی این کتاب شرح حال زندگی مردی است کشاورز ، بیسواد که در روستای ساروق واقع در اراک بنام " کربلایی محمد کاظم کریمی ساروقی" در یک لحظه حافظ کل قرآن شد..تمام قرآن به صورت نوری نمایان یکباره به حافظه اش القاء شده بود داستانی است اقعی و با مستندات بی شمار. در سال 1388 چاپ چهارم همین سرگذشت نامه بنام"معجزه قرآن در عصر حاضر" توسط نشر "نور علی نور"با مستندات دیگر در 5000 نسخه به چاپ رسیده است. در قسمت کوتاهی از مقدمه این کتاب نوشته شده است: فیض روح ا لقدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنندآنچه مسیحا می کردکربلایی کاظم ساروقی نه افسانه است و نه افسون ، انسانی است افسانه گون، امّی و بیسوادی است حافظ تر از همه حافظان قرآن، خلاصه این ماحرا بصورت سروده بالا به خوانندگان محترم تقدیم گردید.


ثبت نظر برای این شعر فعال می باشد .
اجازه نقد شعر در نظرات فعال می باشد .


نظرات و انتقادات کاربران

تماس با ما

آدرس : خیابان ستارخان ، قبل از پل شیخ فضل الله ، کوچه نیلوفر ، ساختمان گلها ، طبقه دوم جنوبی ، واحد 5

تلفن : ۴۴۲۸۰۰۵۸-۰۲۱

فکس : ۴۸۲۸۰۰۵۹-۰۲۱

ایمیل : info@hamsoraei.com
آمار بازدید

امروز : 265

دیروز : 298

هفته پیش : 2639

کل : 643012

هم سرایی(اقتراح) نوعی سخن منظوم ِ مبتنی برمشارکتِ ذوق ها وقریحه ها حولِ یک اندیشه یا خیال شاعرانه است که ازسوی یک تن پیشنهادمی شود وبه فعالیتِ خلّاقانه ی جمعی می انجامد.به سخنی دیگر،این شیوه سخن، سُرایشی جمعی وهم خیالیِ گروهی با درونمایه ومضمونی یگانه است.

 

تمام حقوق برای سایت همسرایی محفوظ است. 1398